Kancelarie Adwokackie w Gdyni
- Adwokaci Adam Dubyna, Małgorzata Dubyna i Adwokat Mateusz Dubyna – w oparciu o ponad 45 letnie doświadczenie zawodowe świadczą profesjonalną pomoc prawną i kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych, a także firm, spółek prawa handlowego, Instytucji Państwowych, Urzędów.
 

Specjalizujemy się w takich dziedzinach prawa jak:

 • prawo gospodarcze - kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw, osób prawnych - ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze spółek kapitałowych, spółek osobowych, Wspólnot Mieszkaniowych;
 • prawo rodzinne - kompleksowa reprezentacja w sprawie o rozwód, alimenty, podział majątku małżeńskiego; 
 • prawo karne - kompleksowa reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, w szczególności przestępstwa: przeciwko zdrowiu i życiu, mieniu, wolności seksualnej,
 • prawo karne wykonawcze - reprezentacja w postępowaniu wykonawczym - w sprawach m.in. o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, warunkowe zawieszenie wykonania kary,  warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny,
 • sprawy spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku;
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego: zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasnosci, służebność drogi koniecznej oraz służebność przesyłu; 
 • prawo zobowiązań - kompleksowe przygotowanie i analiza umów gospodarczych - umowa sprzedaży - w tym pomoc w sprzedaży nieruchomości, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ustalenie istnienia stosunku pracy, odwołania do sądu pracy od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, dochodzenia prawa do renty lub emerytury, wypadki przy pracy, niezdolność do pracy z tytułu choroby zawodowej, odwołania od decyzji ZUS,
 • prawo medyczne - odpowiedzialność karna i cywilna za błąd w sztuce lekarskiej, odszkodowania i zadośćuczynienie za zdarzenia medyczne,
 • odszkodowania komunikacyjne - pomagamy, gdy Państwo mają problem uzyskać odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • prawo administracyjne - postępowania przed organami administracji publicznej, reprezentacja przed  Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • prawo spółdzielcze i prawo Wspólnot Mieszkaniowych - posiadamy bardzo duże doświadczenie w sprawach spółdzielnych i w kompleksowej obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych - nie tylko w Trójmieście, ale również w całej Polsce,
 • prawo upadłościowe i naprawcze - od analizy stanu spółki, po sporządzenie wniosku o upadłość, reprezetacja w postępowaniu upadłościowym - przed Sądem Upadłościowym i Syndykiem masy upadłościowej,
 • postępowanie egzekucyjne - kompleksowo reprezentujemy zarówno wierzycieli - celem jak najszybszego ściągnięcia Państwa wierzytelności, ale również dłużników - aby w trakcie postępowania egzekucyjnego nie naruszane były Państwa prawa, czuwamy nad prawidłowym tokiem postępowania egzekucyjnego.  Kancelaria Adwokacka Adwokat
   

Usługi świadczone przez kancelarie obejmują profesjonalne doradztwo prawne, porady prawne, pomoc prawną oraz kompleksową  reprezentację osób fizycznych oraz Firm i Instytucji krajowych i zagranicznych:
 

 • zarówno przedsądowo – w postępowaniu mediacyjnym, staramy się bowiem zawsze, gdy jest to możliwe rozwiązać Państwa problem w toku prowadzonych mediacji, negocjacji, tak aby spór zakończył się jak najszybciej,
 • jak i na etapie postępowania sądowego, postępowania przygotowawczego, egzekucyjnego oraz administracyjnego.
 
 

Kancelarie oferują również:
 

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • windykacja należności - w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzenie negocjacji oraz rokowań poza sądowych,
 • reprezentację w sprawach związanych z prowadzeniem spółek kapitałowych i osobowych, reprezentacja Wspólnot Mieszkaniowych i innych podmiotów;
 • zapewniamy 100% dyskrecji - obowiązuje nas tajemnica zawodowa, zatem mogą Państwo powierzyć nam nawet najbardziej delikatne sprawy,

   


  Kancelarie Adwokackie Gdynia