Adwokat

Małgorzata Dubyna

Adwokat Małgorzata Dubyna w 2003 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

 

Działalność adwokacką Adwokat Małgorzata Dubyna rozpoczęła w roku 2007. W swej praktyce zawodowej przeszła szereg praktyk, m.in. w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Prokuraturze Rejonowej w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także poprzez pracę w Kancelarii Adwokackiej od 2000 r.

 

Poza wykonywaniem obowiązków zawodowych sprawowała także funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, a obecnie jest Wizytatorem przy ORA w Gdańsku. Ponadto sprawuje funkcję Członka Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej.

 

Adwokat Małgorzata Dubyna specjalizuje się:

  • w prawie rodzinnym - rozwody, alimenty, podział majątku małżeńskiego, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
  • w prawie spadkowym - stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
  • w prawie rzeczowym - tj. sprawy dot. własności, nabycia własności przez zasiedzenie, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • w obsłudze osób prawnych i przedsiębiorstw;
  • w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych;

 

Ponadto dokonuje:

  • analizy i opinie różnego rodzaju umów – cywilno prawnych, pracowniczych, deweloperskich, kupna sprzedaży,
  • sporządza projekty dokumentów – w tym umowy, regulaminy, oświadczenia, protokoły;
  • prowadzi czynności zmierzające do ugodowego zakończenia sporu – w tym negocjacje pisemne, bezpośrednie,
  • obsługuje roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi,
Małgorzata Dubyna

Formularz kontaktowy