Adwokat

Mateusz Dubyna

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Od roku 2015 prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, jednakże już od roku 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe, stale rozwijając wiedzę prawniczą, podnosząc swe kwalifikacje i umiejętności praktyczne.

 

Adwokat Mateusz Dubyna prowadzi wiele spraw kryminalnych i jest obrońcą w wielu postępowaniach przed m.in. Prokuraturą Krajową Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji i w dużych procesach karnych przed Sądami Okręgowymi i Apelacyjnymi w Gdańsku - np. w sprawach o:

 • Przestępczość zorganizowana - zorganizowane grupy przestępcze - zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - art 258 k.k.,
 • Przestępczość narkotykowa - przemyt znacznych ilości narkotyków / środków odurzających (tony) - art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - posiadanie znacznych ilości narkotyków - środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • zabójstwo i usiłowanie zabójstwa - art 148 k.k.,
 • bójka i pobicie - art. 158 w zw. z art 156 k.k.,
 • Pobicie ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu;
 • sprawa o rozbój - art 280 k.k.,
 • kradzież - art. 278 k.k., a także kradzież rozbójnicza
 • oszustwa - art 286 k.k - w tym oszustwo internetowe, oszustwo na tzw. wnuczka, policjanta itp.
 • bronił w sprawach przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - sprawy o gwałt lub inne czynności seksualne, wykorzystanie stanu bezbronności art.197, 198, 200 kodeksu karnego itp.
 • a także pomagał osobom pokrzywdzonym przestępstwem;

 

Oprócz tego specjalizuje się w:

 • Kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw - osób prawnych i fizycznych;
 • Sprawach gospodarczych w sporach między przedsiębiorcami;
 • Sprawach odszkodowawczych - odszkodowania z tytułu błędów medycznych, wypadków drogowych, szkód na osobie;
 • Szeroko pojętym prawie zobowiązań i prawie kontraktowym - przygotowanie i analiza umów w obrocie gospodarczym, negocjacje ugodowe, prowadzenie spraw sądowych (np. o zapłatę), a także prowadzenie spraw egzekucyjnych w imieniu wierzyciela;

 

Adwokat Mateusz Dubyna posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o:

 • rozwód;
 • podział majątku małżeńskiego po ustaniu wspólności majątkowej;
 • dział spadku i zniesienie współwłasności;
 • odszkodowanie - adwokat Mateusz Dubyna prowadził wiele spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych, a także wypadków (w tym szkód komunikacyjnych i szkód na osobie).
 • wady fizyczne nieruchomości i roszczenia z tym związane;

 

Adwokat działa na ternie: Gdynia, Gdańsk, Sopot, Trójmiasto, a także w innych częściach Polski.

Mateusz Dubyna

Formularz kontaktowy