Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego posiadamy bogate doświadczenie w szczególności w sprawach o:

  • Rozwód – w tym rozwód z orzekaniem o winie (prowadziliśmy wiele skomplikowanych i wielowątkowych procesów rozwodowych wraz z szczegółowym postępowaniem dowodowym zmierzającym do wykazania winy małżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego);
  • Alimenty – zarówno po stronie małoletnich, celem uzyskanie możliwie najwyższych alimentów, jak i po stronie zobowiązanych do płacenia alimentów, walcząc o to, aby wysokość tych alimentów była zrównoważona;
  • Kontakty z dziećmi – prowadziliśmy wiele trudnych spraw, starając się wypracować najlepsze rozwiązania między rodzicami dziecka;
Wróć
Prawo rodzinne