Prawo cywilne

  • Analiza umów i sporządzanie projektów umów; W tym zakresie specjalizujemy się w procesie sprzedaży nieruchomości, a także w takich zagadnieniach jak: umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa,
  • Sprawy o zapłatę – odzyskiwanie długów - od etapu negocjacyjnego - po postępowanie sądowe o zapłatę, aż wreszcie postępowanie egzekucyjne;
  • Sprawy odszkodowawcze – odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki, w tym wypadki komunikacyjne;
  • Zniesienie współwłasności, a także szeroko pojęte podziały majątku;
  • Zasiedzenie prawa własności nieruchomości;
  • Służebność – w tym służebność drogi koniecznej;
  • Sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
Wróć
Prawo cywilne