Prawo karne

Kompleksowa obrona od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę, poprzez etap postępowania sądowego. Oferujemy również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Najczęstsze prowadzone sprawy:

 • Posiadanie znacznych ilości środków odurzających - narkotyki – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • Wprowadzanie do obrony znacznych ilości środków odurzających – art. 55 u.p.n.
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej – art. 258 k.k.
 • Bójka i pobicie – art. 158 k.k.
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 k.k.
 • Kradzież - art. 278 k.k.
 • Kradzież z włamaniem – art. 279 k.k.
 • Oszustwo – art. 286 k.k.
 • Groźby karalne – art. 190 k.k.
 • Uporczywe nękanie – art. 190a k.k.
 • Znęcanie się psychiczne i fizyczne – art. 207 k.k.
 • Niealimentacja – art. 209 k.k.
 • Zniesławienie – art. 212 k.k. oraz znieważenie – art. 216 k.k.
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – od art. 197 k.k. do 204 k.k.
 • Zabójstwo – art. 148 k.k.

 

Specjalizujemy się również w prawie karnym wykonawczym:

 • wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności i przerwa w karze;
 • odwołania od zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności;
 • postępowaniu o ułaskawienie (prawo łaski przysługujące Prezydentowi RP);

 

Zapewniamy 100% dyskrecji - obowiązuje nas tajemnica zawodowa, zatem mogą Państwo powierzyć nam nawet najbardziej delikatne sprawy.

Wróć
Prawo karne