Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
27.03.2024

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał pracę adwokata Mateusza Dubyna

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał pracę adwokata Mateusza Dubyna

Adwokat Mateusz Dubyna był obrońcą przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie o usiłowanie zabójstwa - tj. o czyn określony w art 148 kodeksu karnego.

 

Zgodnie z art. 148 § 1 kodeksu karnego -  Kto zabija człowieka,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

 

W wyniku podjętych licznych działań ze strony adwokata - podjęcie dużej inicjatywy dowodowej, zgłoszenie licznych wniosków dowodowych, przeprowadzenie przesłuchań oskarżonego, pokrzywdzonej i świadków, aż wreszcie wygłoszenie mowy końcowej na wysokim poziome - udało się przekonać Sąd Okręgowy w Gdańsku, iż działania oskarżonego nie wyczerpały znamiona usiłowania zabójstwa.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że ciosy nożem w klatkę piersiową - nie wyczerpują znamion czynu zabronionego - zabójstwa i zmienił zgodnie ze stanowiskiem obrońcy adwokata Mateusza Dubyna kwalifikację prawnę czynu na art 157 § 1 kodeksu karnego w związku z art 160 § 1 kodeksu karnego - tj. wyrządzenie pokrzydzonej średniego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia.

Sąd w konsekwencji orzekł karę pozbawienia wolności - kilkukrotnie niższą  niż dolna granica pozbawienia wolności określona w art 148 kodeksu karnego.

 

Co istotne - Sąd uznał, że adwokat Mateusz Dubyna wyazał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w sprawie, i ze względu na wkład adwokata dla rozstrzygnięcia sprawy - Sąd przychylił się do podwyższenia wynagrodzenia adwokata i to dwukrotnie.

 

 

 

Słowa kluczowe:  adwokat, obrona, zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Formularz kontaktowy