Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
17.10.2023

Obrona w sprawie korupcji - sprzedajność - fałsz intelektualny przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie

Obrona w sprawie korupcji - sprzedajność - fałsz intelektualny przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie

W ostatnich dniach Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zarządziła zatrzymanie 9 osób z terenu Trójmiasta podejrzanych o korupcję (sprzedajność) i fałsz intelektualny. O 6 nad ranem 27 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jednocześnie zatrzymało 9 podejrzanych, których natychmiast przewieźli konwojami do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zarzuty są poważne – art. 228 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a także art. 271 § 3 k.k.

 

Uśmiech na załączonej fotografii nie jest przypadkowy – to uśmiech triumfu. Dzięki podjęciu odpowiedniej obrony adwokat Mateusz Dubyna doprowadził do zwolnienia zatrzymanego klienta. Nie było łatwo – wobec ciężkich zarzutów korupcyjnych i fałszerskich klient był zatrzymany na 48 godzin, a także były podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Czynności procesowe trwały dwa dni. Drugiego dnia po trudnej walce i odpowiedniej argumentacji – adwokat  Mateusz Dubyna wygrał tą walkę, klient uniknął tymczasowego aresztowania i adwokat wracał wraz ze swoim klientem do Gdyni - z tarczą.  

 

Zadowolenie klienta i efekty pracy jest dla naszej Kancelarii podstawą.

 

Należy w tym miejscu przywołać podstawy prawne zarzutów, jakie zostały wymienione w niniejszym artykule:

Art. 228 kodeksu karnego [Sprzedajność]

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Art. 271 kodeksu karnego [Fałsz intelektualny]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

 

 

Słowa kluczowe: obrona w sprawie o korupcję i fałsz intelektualny, korupcja, sprzedajność, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Adwokat, Kancelaria Adwokacka, obrońca.

Formularz kontaktowy