Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
21.07.2022

Posiadanie znacznych ilości narkotyków lub środków odurzających

Posiadanie znacznych ilości narkotyków lub środków odurzających

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.):

 

art.  62.  [Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych]

1.  Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,

          - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca

        - podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


3.  W wypadku mniejszej wagi, sprawca

         -  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 

 

Słowa kluczowa:  posiadanie narkotyków lub środków odurzających, adwokat, Gdynia, Gdańsk, Sopot, pomoc prawna.

Formularz kontaktowy