Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
14.05.2022

Podział majątku małżeńskiego

Podział majątku małżeńskiego

Podział majątku małżeńskiego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przeprowadzany jest przez sąd rejonowy.

W sprawie o rozwód sądy okręgowe w praktyce nie dokonują podziału majątku małżeńskiego - nawet na zgody wniosek stron.

Aby możliwym był podział majątku małżeńskiego - musi ustać wspólność majątkowa małżeńska.

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje - albo z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego albo w wyniku powstania rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie mogą wprowadzić rozdzielność majątkową albo na mocy aktu notarialnego zawartego przed notariuszem abo w wyniku orzeczenia sądu rejonowego. 

Sąd może orzec rozdzielność majątkową - również z datą wsteczną (określoną datą przed złożeniem pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej).

 

Wracając do podziału majątku - sąd w ramach tego postępowania zobligowany jest do dokonanie całkowitego podziału majątku małżeńskiego, obejmującego m.in.:

  • nieruchomości
  • aktywa na rachunkach bankowych
  • pojazdy mechaniczne
  • ruchomości - m.in. wyposażenie domu

Zasadą jest, iż każdy małżonek ma równy udział w majątku małżeńskim. Jednakże w ramach sprawy o podział majątku małżeńskiego - możliwym jest m.in.:

  • żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku małżeńskim

Możliwym jest również bardziej złożone rozliczenia między małżonkami, m.in.:

  • rozliczenie nakładu z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny;
  • rozliczenie nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka.

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku małżeńskiego wynosi 1000 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

 

Słowa kluczowe: podział majątku małżeńskiego, adwokat, Gdynia, Gdańsk, podział majątku dorobkowego.

Formularz kontaktowy