A&D Adwokaci Gdynia


A&D Kancelaria Adwokacka
Adwokat Adam Dubyna

A&D Kancelaria Adwokacka
Adwokat Małgorzata Dubyna

A&D Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Dubyna


 
A&D Kancelarie Adwokackie - tworzy zespół trzech adwokatów, w skład którego wchodzą: 
 • Adwokat Adam Dubyna
 • Adwokat Małgorzata Dubyna
 • Adwokat Mateusz Dubyna
 • pracę zespołu wspierają również aplikanci adwokaccy

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną z najwyższą starannością i z największym zaangażowaniem, podchodząc indywidualnie do każdego klienta, rozumiejąc jego potrzeby. Każda sprawa jest inna, a w wy
niku indywidualnego podejścia do każdej sprawy dążymy do jak najszybszego i najskuteczniejszego rozwiązania stawianego przed nami zagadnienia prawnego.


Adwokat Adam Dubyna

Kancelaria
powstała w 1990 roku i od samego początku mieści się przy ul. Władysława IV 34A.

Adwokat Adam Dubyna posiada już ponad 45 letnie doświadczenie zawodowe, nabywając olbrzymią praktykę i doświadczenie w różnych dziedzinach prawa i na różnych stanowiskach.

Adwokat Adam Dubyna zaczął pracę jeszcze podczas studiów prawniczych w sekretariacie dawnego Sądu Powiatowego w Malborku. Następnie po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1972 roku rozpoczął pracę jako aplikant sądowy. Po egzaminie sędziowskim został Asesorem Sądowym, następnie Sędzią Sądu Powiatowego, sędzią Sądu Rejonowego, by następnie objąć stanowisko p.o. Sędziego Sądu Okręgowego. W tym pierwszym około 14 letnim etapie pracy zawodowej, w trakcie swej praktyki i zdobywania różnorakiego doświadczenia, pełnił także funkcję Przewodniczącego Wydziału oraz p.o. Prezesa Sądu.


Orzekając w Sądach – Warmii i Pomorza – wykonywał swe obowiązki i nabywał szerokie doświadczenie w różnych dziedzinach prawa (prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo administracyje, prawo autorskie itp.). Pełnił też rolę p. o. Notariusza.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat

 

Następnie Adwokat Adam Dubyna przeszedł na Radcostwo i jako Radca prawny zdobywał wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej, świadcząc kompleksową obsługę prawną nie tylko dla osób fizycznych, ale również firm, spółek prawa handlowego, instytucji państwowych, Urzędów, Gmin.

Adwokat Adam Dubyna od 1990 roku  obsługiwał, bądź nadal obsługuje m. in.:

 • Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,
 • Polski Związek Działkowców,
 • Morski Port Handlowy w Gdańsku,
 • Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
 • Urząd Gminy w Wejherowie,
 • sieć sklepów BOMI S.A.,
 • hurtownie i sklepy ElmarCo,
 • Zakłady Przemysłu Owocowo – Warzywnego w Tolkmicku i w Kwidzynie,
 • Spółdzielnie Pracy,
 • Przedsiębiorstwo “Hale i Targowiska“ w Gdańsku,
 • Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego w Gdańsku,
 • Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni,
 • sieć sklepów Koton Sp. z o.o i  "Mays",
 • wspólnoty mieszkaniowe, m.in. Wspólnotę Mieszkaniową “Witawa“,
 • i wiele innych podmiotów działających nie tylko na rynku lokalnym - w Trójmieście, w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, ale całej Polsce, jak również spółki zagraniczne.
 • Uczestniczył w procesach przekształceniowych, własnościowych i organizacyjnych – m.in. Zakładów Produkcji Telewizorów UNIMOR w Gdańsku i innych Firm.

 

Adwokat Małgorzata Dubyna

Adwokat Małgorzata Dubyna
w 2003 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.
Działalność adwokacką Adwokat Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska rozpoczęła w roku 2007.
W swej praktyce zawodowej przeszła szereg praktyk, m.in. w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Prokuraturze Rejonowej w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywała także poprzez pracę w Kancelarii Adwokackiej od 2000 r.


Kancelaria Adwokacka Adwokat

 
Poza wykonywaniem obowiązków zawodowych sprawuje także funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Adwokat Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska specjalizuje się:
 • w obsłudze osób prawnych i przedsiębiorstw;
 • w prawie rodzinnym - rozwody, alimenty, podział majątku małżeńskiego;
 • w prawie spadkowym - stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;


Adwokat Mateusz Dubyna

Adwokat Mateusz Dubyna jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Od roku 2015 prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, jednakże już od roku 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe, stale rozwijając wiedzę prawniczą, podnosząc swe kwalifikacje i umiejętności praktyczne. 

Adwokat Mateusz Dubyna specjalizuje się w:
 • Prawie karnym - Adwokat Mateusz Dubyna prowadzi wiele spraw kryminalnych i jest obrońcą w wielu postępowaniach przed m.in. Prokuraturą Krajową Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji i w dużych procesach karnych przed Sądami Okręgowymi i Apelacyjnymi - np. w sprawach o: 
 • Przestępczość zorganizowana - zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - art 258 k.k.,
 • przemyt znacznych ilości narkotyków (tony) - art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - posiadanie znacznych ilości narkotyków - środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • zabójstwo i usiłowanie zabójstwa - art 148 k.k.,
 • bójka i pobicie - art. 158 w zw. z art 156 k.k.,
 • Pobicie ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu;
 • sprawa o rozbój - art 280 k.k.,
 • kradzieże - art. 278 k.k.,
 • oszustwa - art 286 k.k - w tym oszustwo internetowe, oszustwo na tzw. wnuczka, policjanta itp.
 • bronił w sprawach przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - sprawy o gwałt lub inne czynności seksualne, wykorzystanie stanu bezbronności itp.
 • a także pomagał osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
A także specjalizuje się w:
 • Kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw - osób prawnych i fizycznych;
 • Sprawach gospodarczych w sporach między przedsiębiorcami;
 • Sprawach odszkodowawczych - odszkodowania z tytułu błędów medycznych, wypadków drogowych, szkód na osobie;
 • Szeroko pojętym prawie zobowiązań  i prawie kontraktowym - przygotowanie i analiza umów w obrocie gospodarczym, negocjacje ugodowe,  prowadzenie spraw sądowych (np. o zapłatę), a także prowadzenie spraw egzekucyjnych w imieniu wierzyciela;

Adwokat Mateusz Dubyna

Adwokat Mateusz Dubyna posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o:
 • rozwód;
 • podział majątku małżeńskiego po ustaniu wspólności majątkowej;
 • dział spadku i zniesienie współwłasności;
 • odszkodowanie - adwokat Mateusz Dubyna prowadził wiele spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych, a także wypadków (w tym szkód komunikacyjnych i szkód na osobie).
 • wady fizyczne nieruchomości i roszczenia z tym związane;

Adwokat Mateusz Dubyna - Adwokat Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska - Adwokat Adam Dubyna

Praca Kancelarii wspierana jest najnowszą bazą prawną w postaci komputerowego Systemu Informacji Prawnej - LEX - dzięki czemu mamy dostęp do najbardziej aktualnych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, jak również dostęp do najnowszych komentarzy i monografii prawnych wybitnych autorów. Praca Kancelarii wspierana jest również przez szereg spejalistycznych monografii i komentarzy takich wydawnictw jak: CH BECK, Wolters Kluwer.


-----------------------------

Adwokat Gdynia, Kancelaria Adwokacka Gdynia, pomoc prawna, porady prawne.

  Kancelaria Adwokacka Adwokat


Kancelaria Adwokacka Adwokat


Kancelaria Adwokacka Adwokat